duminică, 22 mai 2016


Mic și ecologist


  Activităţile extraşcolare sunt foarte îndrăgite de copii şi aceştia se implică cu mult entuziasm.                                                                                                                                                        Am pornit cu acest proiect, de la ideea unor  mesaje motivaționale „ Sunt flămând și  strig mereu:  Unde-i ambalajul meu? ” „ N-arunca, nu risipi, / Îndată s-or isprăvi!”, cu paşi timizi, dar am avut o mare dorinţă de a face cunoscută şi altora o parte din munca  micilor şcolari ai claselor pregătitoare A și B.Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la şcolarii mici constituie un aspect important al activităţii instructiv- educative şi că acesta se poate realiza atât în școală cât şi în afara ei, cu prilejul activităţilor extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu părinții, ne-am propus organizarea unui concurs de creaţie susținut în cadrul proiectului educațional„Mic și ecologist”. Acest concurs şi-a propus să fie o reală implicare a şcolii, ca instituţie de educaţie, în crearea sentimentului de responsabilitate pentru protecţia mediului prin folosirea creativă a materialelor reciclabile într-o diversitate de activităţi practice desfăşurate cu elevii. Astfel de  activități  au menirea de a  asigura asimilarea multor reguli de comportament care se constituie ca elemente de bază în formarea unei educaţii corecte  a școlarilor  mici de azi. Plecând de la ideea că în  urma activităţilor umane, rezultă o cantitate enormă de deşeuri. Prin deşeu se înţelege orice obiect, produs sau material care nu mai este folosit, fiind aruncat. Aproape toată această cantitate de deşeuri poate fi reutilizată  pentru producerea altor produse. Conceptul „Mic și  ecologist”  a fost pus în practică şi din perspectiva  protejării  mediului.                                                                 Reciclarea şi refolosirea unor deşeuri înseamnă un Pământ curat, înseamnă respect faţă de planeta pe care trăim, înseamnă salvarea unei părți din matrerialele epuizabile ale planetei. Pentru a salva natura, trebuie să începem prin a ne schimba propriul comportament şi a oferi copiilor un exemplu. Acest lucru poate fi realizat cu mare eficienţă, în cadrul școlii, prin intermediul educaţiei ecologice. O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii.   

Datoria noastră, a învățătorilor, este să promovăm acţiuni ecologice, de a-i face pe elevi  să respecte natura, de a le  stimula imaginaţia şi creativitatea.                                Proiectul s-a desfășurat sub forma unei parade a costumelor eco, sub forma unui concurs de creație. Activitatea a fost organizată, în corpul B al școlii, pe scările care duc la etajul claselor pregătitoare A și B, pe lângă coșurile de reciclare, ale căror hârtii și plastic au atârnat pe costumele pregătite de diferite prințese, roboți, vânători, pirați, și alte personaje din povești sau inventate de către copii. Elevii au înţeles că din obiecte ce par la prima vedere nefolosibile (deşeuri) pot realiza adevărate opere de artă.
     Şi-au confecţionat costume folosind diverse tehnici şi apoi s-au străduit să le pună cât mai bine în valoare.Costumele au fost confecționate din diverse materiale reciclabile: pungi, ziare,cartoane, saci menajeri, pahare de plastic, cd-uri, dopuri, hârtie, plasă, saci din rafie și alte material.


Copiii și-au prezentat ținutele create în fața unui juriu format din părinți, au explicat publicului ce materiale au folosit la confecționarea lor. Toți participanții au coborât treptele și au făcut piruete, apoi au atras alături de ei, colegi care au primit sarcina de a-i recunoaște. S-au distrat la parada costumelor eco, au admirat îmbrăcămintea creată și au considerat evenimentul ca fiind unul foarte reușit. Și-au manifestat dorința de a repeta experiența și au conștientizat faptul că toate materialele reciclabile pun în valoare originalitatea și creativitatea lor, tehnicile folosite, materialele incluse și armonia culorilor alese. Activitatea a fost aşteptată cu nerăbdare de către elevi, care au dat dovadă de mult interes ȋn crearea costumelor. Cei mici  au învățat să folosească potrivit materialele reciclabile utilizate la confecționarea costumației.

Elevii au dat dovadă de multă inventivitate și au înțeles că fiecare material se poate refolosi, că este necesar să nu îl risipească, căci pot primi o nouă formă.

Profesor învățământ primar,                                                                 
                                                                                                                 Popescu Mihaela

    Zelinschi Camelia