marți, 6 octombrie 2015

Ziua Mondială a Educaţiei

Astăzi, 5 octombrie 2015, de Ziua Mondială a Educaţiei, Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuţi a participat, alături de Asociaţia de părinţi a şcolii, la lansarea de carte a scriitoarei Luminiţa Aldea ‘’Ce dulci sunt fructele amare…”.Activitatea s-a desfăşurat la Biblioteca Bucovinei, “I.G.Sbiera’’ Suceava, în Sala de Artă “Elena Greculesi’’, cu sprijinul iniţiatorilor Campaniei “Cultura uneşte Bucovina”.Asociaţia de părinţi de la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuţi este o asociaţie puternică, implicată în viaţa şcolii,partener eficient,dar nu numai atât, ea având acţiuni proprii şi initiative remarcabile pentru creşterea calităţii actului educativ, prin asigurarea unui climat exceptional în sălile de clasă şi numeroase acţiuni de promovare a imaginii şcolii. Astfel, în această zi specială pentru toţi ‘’deschizătorii de drumuri’’, ‘’modelatorii de suflete’’, ‘’artizanii de frumos’’ sau cum s-or mai numi dascălii, părinţii noştri, conduşi de d-l Radu Ianovici-preşedinte şi d-na Mihaela Haifer-vicepreşedinte, ne-au luat părtaşi pe noi, cadre didactice şi elevi, prin reprezentanţi desemnaţi,la bucuria lor de a sponsoriza publicarea cărţii scriitoarei Luminiţa Aldea, bifând astfel încă o ispravă demnă de toată lauda şi de toată consideraţia noastră.
Mulţumim pentru o Zi a Educaţiei memorabilă,plină de sensibilitate, bucurie şi patriotism!


consilier educativ, prof. Trufin Magdalena